Aanmelden onderneming

Let op (reglement):

  • De jaarmarkt is op zondag 16 september en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.
  • Deelname alleen voor ondernemingen die gevestigd zijn in Prinsenbeek, of die elders gevestigd zijn, maar waarvan de ondernemer in Prinsenbeek woont.
  • De jaarmarkt vindt plaats op de Markt, begin Kapelstraat en begin Groenstraat.
  • Heeft u binnen het terrein van de jaarmarkt een onderneming en wilt u niet dat iemand anders een kraam voor uw deur heeft, dan dient u die plaats af te nemen. U kan er dan voor kiezen of u er wel of geen kraam op neemt.
  • Na aanmelding sturen wij een digitaal betalingsverzoek en na ontvangst van de betaling sturen wij de factuur waarna de deelname definitief is.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: lisanne.de.deugd@biksblaosfestijn-plus.nl

Contactgegevens
Aanmelding