Aanmelden vereniging

Let op (reglement):

  • De jaarmarkt is op zondag 16 september en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.
  • Deelname alleen voor verenigingen die actief/gevestigd zijn in Prinsenbeek.
  • De jaarmarkt vindt plaats op de Markt, begin Kapelstraat en begin Groenstraat.
  • Deelname is gratis. Bij afmelding na 10 september, of niet komen op de dag zelf, worden de door ons gemaakte onkosten van kraamhuur in rekening gebracht.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: lisanne.de.deugd@biksblaosfestijn-plus.nl

Contactgegevens
Aanmelding